Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

Zasady przyjęć

Zasady rekrutacji do Zespołu Świetlic Środowiskowych
w Brzozowie
 
Do świetlicy mogą uczęszczać wszystkie dzieci w wieku 6-16 lat, które chcą twórczo spędzać czas wolny, rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, rozwijać się manualnie i plastycznie, nadrabiać zaległości szkolne i odrabiać bieżące zadania. Udział w zajęciach świetlicowych jest dobrowoly i nieodpłatny. Placówka jest czynna cały rok, we wszystkie dni robocze w godz. 9-17, w okresie ferii i wakacji czas pracy placówki jest dostosowany do potrzeb dzieci.
 
 
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy środowiskowej dotyczy danego roku szkolnego. Wychowankowie uczęszczający do świetlicy w roku ubiegłym nie są zwolnieni z procesu rekrutacyjnego. 
 
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie kompletu dokumentów (Karta zgłoszenia dziecka do Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie).
 
3. Dokonując zapisu do świetlicy  rodzic  (prawny opiekun) wypełnia również 
" Upoważnienie do odbioru dziecka". Wpisując jako upoważnionych osoby inne -  dziadkowie, krewni, sąsiedzi, starsze rodzeństwo.
 
4. „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy środowiskowej w Brzozowie” oraz " Upoważnienia do odbioru dziecka " są do pobrania w świetlicy oraz na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY.
 
5. O przyjęciu dziecka do placówki w trakcie roku szkolnego lub po zakończeniu rekrutacji  decyduje kierownik świetlicy.
 
6. Rodzic podejmując decyzję o rezygnacji z opieki świetlicowej informuje  o tym fakcie kierownika świetlicy lub wychowawców.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar