Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

Deklaracja dostępności

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zssbrzozow.naszaplacowka.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Schmidt, adres poczty elektronicznej dorotaschmidt-zss@wp.p. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134342399. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie wchodzą cztery świetlice środowiskowe.

Placówka w Brzozowie usytuowana jest w budynku wielokondygnacyjnym , nie pozbawionym barier architektonicznych, w centrum Brzozowa. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od chodnika przy ulicy Mickiewicza, drugie od strony parkingu. Placówka usytuowana jest na drugim piętrze budynku. Możliwość kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem mail dorotaschmidt-zss@wp.pl, lub tel 13 43 423 99, pracownik po uzgodnieniu telefonicznym zejdzie na parter budynku.

Placówka w Przysietnicy mieści się w parterowym budynku, do którego prowadzą dwa wejścia. Przy budynku jest parking, z którego bezpośrednio można wejść lub wjechać wózkiem inwalidzkim na teren placówki. Z szerokiego korytarza jest dogodne dojście do toalet i do dużej sali.

Placówka w Humniskach Skrzyżowanie mieści się w dolnej części kościoła, na parterze , posiada dwa wejścia z szerokimi drzwiami. Do placówki jest dogodny dojazd z parkingu. Z szerokiego korytarza dogodny dostęp do toalet. Placówka w Humniskach Duża Strona mieści się w wyremontowanym w 2017 roku , parterowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych. Przy budynku jest parking, z którego prowadzi bezpośredni szeroki podjazd do placówki. Budynek jest ogrodzony.

Placówka w Humniskach Duża Strona mieści się w wyremontowanym w 2017 roku , parterowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych. Przy budynku jest parking, z którego prowadzi bezpośredni szeroki podjazd do placówki. Budynek jest ogrodzony.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar