Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 01.10.2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

• załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

• brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• możliwość zmiany kontrastu,

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Dorota Schmidt, adres poczty elektronicznej: dorotaschmidt-zss@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 43423 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Mickiewicza 25 e-mail: dorotaschmidt-zss@wp.pl tel.: 1343 423 99

Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie wchodzą cztery świetlice środowiskowe.

Placówka w Brzozowie usytuowana jest w budynku wielokondygnacyjnym , nie pozbawionym barier architektonicznych, w centrum Brzozowa. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od chodnika przy ulicy Mickiewicza, drugie od strony parkingu. Placówka usytuowana jest na drugim piętrze budynku. Możliwość kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem mail dorotaschmidt-zss@wp.pl, lub tel 13 43 423 99, pracownik po uzgodnieniu telefonicznym zejdzie na parter budynku.

Placówka w Przysietnicy mieści się w parterowym budynku, do którego prowadzą dwa wejścia. Przy budynku jest parking, z którego bezpośrednio można wejść lub wjechać wózkiem inwalidzkim na teren placówki. Z szerokiego korytarza jest dogodne dojście do toalet i do dużej sali.

Placówka w Humniskach Skrzyżowanie mieści się w dolnej części kościoła, na parterze , posiada dwa wejścia z szerokimi drzwiami. Do placówki jest dogodny dojazd z parkingu. Z szerokiego korytarza dogodny dostęp do toalet.

Placówka w Humniskach Duża Strona mieści się w wyremontowanym w 2017 roku , parterowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych. Przy budynku jest parking, z którego prowadzi bezpośredni szeroki podjazd do placówki. Budynek jest ogrodzony.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 35

W tym miesiącu: 113

W poprzednim miesiącu: 132

Wszystkich: 4657

Zegar